Gespa artificial

Una proposta adaptada a les necessitats de cada terreny

El canvi de la gespa a una gespa artificial requereix un estudi de les característiques de l'espai

Per realitzar el canvi d’una gespa/prat a una gespa artificial sempre fem una proposta adaptada a les necessitats de cada terreny.

La instauració de la gespa artificial tindrà les següents fases:

  • Preparació del terreny,.
  • Col·locació de malla antigerminant.
  • Col·locació de la gespa artificial acordada i acabats perimetrals.