Manteniment de gespa

Escarificat del sòl en el jardí 

Airejar la terra per reduir els residus i retalls de gespa -restes d'arrels- que hi ha en el jardí

Al sòl on hi ha herba s’acaba generant amb el pas del temps una capa superficial de biomassa que impedeix que l’herba pugui créixer amb normalitat. Amb aquest procés ajudes al filtratge de l’aigua i nutrients que facilitaran el creixement de l’herba i evitar clapes sense herba. Abans de realitzar el procés s’ha de preparar el sòl tallant l’herba al nivell més baix possible i traient les males herbes per obtenir un major rendiment del tractament.

Segar i perfilar

Tallar la gespa –segar- i resseguir les vores del jardí amb l'ajuda d'una màquina –perfilar-

Aquest procés ens serveix per mantenir l’herba de manera uniforme per tot el terreny. La sega i perfilat del jardí té una freqüència variada durant l’estació de l’any en què ens trobem. En el cas de l’hivern és molt baix o gairebé nul, durant la primavera i a la tardor s’hauria de fer 2 o 3 cops al mes i durant l’estiu 1 cop per setmana. S’ha de procurar que l’alçada final aconseguida sigui d’un 5-10 cm per assegurar que tenim una bona filtració de l’aigua i nutrients al sòl.