972 30 56 29

Poda d'arbres

Tallar o treure les branques superficials dels arbres

Eliminar en alçada aquelles parts dels arbres o tanques vegetals que no són necessàries

La poda consisteix a eliminar aquelles parts dels arbres o tanques vegetals que no són necessàries, o que resulten antiestètiques o que dificulten la producció de la planta. 

Hi ha diferents motius de poda, des de treure les branques i parts malaltes, seques o inútils dels arbres o plantes per tal d’afavorir la floració (com en el  cas d’arbres fruites o plantes amb floració) i per mantenir una forma especial  (els arbustos amb una forma determinada). 

També en els casos de pobles i ciutats es fan les podes d’arbres amb la finalitat d’un manteniment i assegurar que no són un risc per la ciutadania.